Registrace na kongres

Kontaktní údaje
Pracoviště
Kontaktní adresa
Fakturační adresa
v případě jiné než kontaktní adresy
Cena oběda za jeden den je 550 Kč včetně DPH.
Možnost zakoupení oběda se nevztahuje na účastníky workshopu probíhajícího v době oběda, jehož je oběd vždy součástí.
Společenský večer
Účast na uvítací večeři je zpoplatněna částkou 500 Kč za osobu pro účastníky kongresu, 800 Kč pro ostatní zájemce.
Účast na uvítací večeři je pro doprovod zpoplatněna částkou 800 Kč.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých výše uvedených osobních údajů, které poskytuji k potřebám registrace, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání materiálů souvisejících se VII. Sjezdem kardiovaskulární společnosti a jinými odbornými tématy.