16
Kvě
Diskuze u kulatého stolu na téma: „NOVÉ ALGORITMY V LÉČBĚ LYMFOPROLIFERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ A PODMÍNKY PRO ZAČLENĚNÍ NOVÝCH LP DO SYSTÉMU ÚHRAD“
Insert shortcode
03:00 PM - 05:00 PM
HOTEL MARRIOTT COURTYARD PRAHA
16. 05. 16

MÍSTO KONÁNÍ

HOTEL MARRIOTT COURTYARD PRAHA, Lucemburská 46, Praha 3

DISKUTOVANÁ TÉMATA:

  • Epidemiologie lymfomů a CLL v ČR
  • Současné algoritmy léčby CLL a vybraných lymfomů
  • Zkušenosti s novými LP v léčbě CLL a lymfomů, indikace a odhady počtu pacientů (ibrutinib, idelalisib, obinutuzumab, venetoclax, lenalidomid, brentuximab vedotin)
  • České hematologické společnosti ČLS JEP
  • Kooperativní lymfomové skupiny
  • České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii
Loading map