13
Lis
VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie
Insert shortcode
09:00 AM - 07:00 PM
Clarion Congress Praha‎
Praha 9,
Česká republika
od 13. 11. 16 - 15. 11. 16

Již VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie se letos uskuteční v Praze v termínu od 13. do 15. 11. 2016, v Clarion Congress Hotel Prague.

Sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie se zúčastní nejen odborníci z řad kardiochirurgů a cévních chirurgů, ale také řada specialistů z oboru kardiologie, angiologie, radiologie, a dalších oborů významných pro vysokou úroveň současné diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění. Pozvání na odborné setkání je směřováno také na anesteziology, perfuzionisty, intenzivisty a rovněž zdravotní sestry.

Všeobecné informace

Místo konání kongresu

Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha, Česká republika.

Clarion Congress Hotel se nachází v Praze 9 ve Vysočanech přímo na trase linky B Vysočanská. Od historického centra Prahy je vzdálen pouhých 15 minut jízdy městskou hromadnou dopravou a je velmi dobře dostupný také autem.

Parkování

250 Kč / auto / den

Termín konání

 1. – 15. listopadu 2016

Kongres bude zařazen do systému kontinuálního vzdělávání České lékařské komory a České asociace sester a účast na něm bude ohodnocena příslušným počtem kreditů.

Program

Odborný program kongresu bude probíhat ve 4 sekcích:

 • Kardiochirurgické
 • Angiochirurgické
 • Posterové
 • Sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

V rámci konání kongresu budou také probíhat firemní výstavy, na nichž budou jednotliví zástupci společností připraveni vést odborný dialog na téma novinek v oblasti léků a dalších léčebných prostředků.

Výbory (Organizační, Programový)
 1. Organizační
 2. Programový
Informace pro autory abstrakt a posterů

Termín přihlášení k aktivní účasti se zasláním abstrakt: do 30. 6. 2016 

Termín přihlášení k pasivní účasti přes webové stránky: do 30. 10. 2016, po tomto termínu je možná registrace již pouze v průběhu konání kongresu

Informace pro autory

 1. abstrakt přednášek a abstrakt posterů
 2. posterů, jež budou vystaveny v rámci posterové sekce

Žádáme autory abstrakt o dodržení níže uvedeného.

 1. Požadavky na abstrakta přednášek a abstrakta posterů:
  • je nutné zřetelně označit, zda se jedná o abstrakt přednášky nebo abstrakt posteru
  • abstrakta musí být zaslána elektronickou formou
  • dokument: Word pro Windows 97 a výše
  • formát: font Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5
  • rozsah nejvýše 1 strana A4
  • Povinná struktura:
  • Název – velká písmena, tučně;
  • Autoři – velká písmena, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je kapitálkami;
  • Název pracoviště – malými písmeny
  • Text členěný na: úvod, cíl, metodiku, výsledky, závěr
  • E-mail autora
  • Použitá literatura není součástí abstrakt
 2. Požadavky na postery, jež budou vystaveny v rámci posterové sekce
 • Formát: A0 – rozměr: 841mm × 1189mm
 • Název pracoviště autora/autorů
 • Jméno autora/autorů
 • Název posteru
 • Přesné umístění výše uvedeného v rámci posteru je již na každém autorovi/autorech

Odeslání abstrakt

Kontaktní údaje
Pracoviště
Prezentace
Souhlasím s uveřejněním přiloženého abstraktu v publikaci s názvem Abstract book, která vyjde při příležitosti VII. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých výše uvedených osobních údajů, které poskytuji k potřebám registrace, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání materiálů souvisejících se VII. Sjezdem kardiovaskulární společnosti a jinými odbornými tématy.
Registrace a poplatky

Registrační poplatek

Druh registrace Do 30.9.2016 Pozdější registrace
(1.10.2016 – v průběhu konání kongresu)
Členové ČSKVCH 1500,- 1800,-
Nečlenové ČSKVCH 1800,- 2000,-
Sestry 750,- 850,-
Studenti LF 100,- 300,-
Čestní členové Zdarma Zdarma

Registrační poplatek zahrnuje: registrační průkaz, kongresové materiály, vstup na odborný program a doprovodnou výstavu, welcome drink, vstup na sponzorovaná sympozia, program kongresu a sborník abstrakt, občerstvení během programových přestávek.

Ubytování

V případě zájmu účastníkům kongresu rádi zajistíme ubytování v místě konání kongresu – v Clarion Congress Hotelu Prague.

Partneři a vystavovatelé

Součástí kongresu bude doprovodná výstava. K dispozici je také široká nabídka sponzoringových možností.

V případě zájmu o sponzoring kontaktujte Sales managera akce:

Judita Vogelová
Sales manager
j.vogelova(at)wemakemedia.cz
+420 777 745 646

Kontakt

Tereza Veselá
Event Manager
t.vesela(at)wemakemedia.cz
events(at)wemakemedia.cz
+420 775 851 145

Judita Vogelová
Sales manager
j.vogelova(at)wemakemedia.cz
+420 777 745 646

Koordinátor doprovodné výstavy firem
Adéla Kratochvílová
Event Manager Assistant
a.kratochvilova(at)wemakemedia.cz
+420 775 857 225

Koordinátor pro registraci a ubytování
Eva Ranglová
Event Manager Assistant
e.ranglova(at)wemakemedia.cz
+420 775 852 511

Registrační poplatek zahrnuje: registrační průkaz, kongresové materiály, vstup na odborný program a doprovodnou výstavu, welcome drink, vstup na sponzorovaná sympozia, program kongresu a sborník abstrakt, občerstvení během programových přestávek.

Loading map