15
Bře
WTC – Women Thrombosis Cancer „Profylaxe a léčba TEN u onkologicky nemocných pacientů“
Insert shortcode
04:00 PM - 06:00 PM
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Plzeň - Lochotín,
Česká republika
15. 03. 16

Záměrem tohoto semináře je zvýšit povědomí lékařů specializovaných na obory onkologie, gynekologie, hematologie, anestezilogie a všeobecného lékařství o rizicích TEN u onkologicky nemocných pacientů.

Seznámení se s mezinárodní směrnicí pro klinickou praxi a odpovídajícími léčebnými doporučeními pro prokázanou a rekurentní TEN u pacientů s nádorovým onemocněním. Součástí je i zhodnocení náročného klinického scénáře, který je pro ženy s nádorovým onemocněním a současně trombózou specifický, včetně užívání hormonální léčby a těhotenství.Vzdělávací akce je ohodnocena 2 kredity ČLK.

Semináře se konají pod záštitou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na níže uvedeném odkazu najdete videopozvánku od prof. MUDr. Jana Kvasničky, DrSc., a prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., kteří jsou odbornými garanty tohoto projektu.
https://www.youtube.com/watch?v=jlFOVyHruxQ

Partner

logo PO16  Aspen
Medical_Tribune

Loading map